фотиха сураси fotixa surasi yod olish kerak buni
0:52
330890
0:32
550251